สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1057123
แสดงหน้า1407334
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง

เข้าชม 4805 | ตอบ 1
 
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง
 
 • ราคา : 399.00 ฿
  • DOF001
 • รหัสสินค้า : DOF001
 • ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง
   

  1.                   โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของสัตว์น้ำคือ

  ก.       เชื้อแอโรโมแนส

  ข.       เชื้อไฮโดรฟิลลา

  ค.       เชื้อวิบริโอ

  ง.       ถูกทุกข้อ

  ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                  โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  ทำให้ปลาอ่อนแอ  ได้แก่  เชื้อแอโรโมแนส  ไฮโดรฟิลลา  เชื้อวิบริโอ  ปลาที่เป็นโรคติดต่อเชื้อแบคทีเรียมักมีอาการเป็นจุดขาวเล็กๆ ที่ผิวตัว  จากนั้นจะเห็นเป็นรอยเลือดคั่ง  แล้วกลายเป็นแผลเน่าลึกจนถึงกระดูก  จนปลาตายในที่สุด

  2.                   ลักษณะอาการของปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียคือข้อใด

  ก.       เป็นจุดสีเขียวเล็กๆ ที่ผิวตัว

  ข.       มีรอยเลือดคั่ง

  ค.       ปลามักผอมไม่กินอาหาร

  ง.       เหงือกปลาเกิดแผลเปื่อย

  ตอบ       ข.  มีรอยเลือดคั่ง

                  ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

  3.                   ปลาน้ำจืดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง

  ก.       2  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง  และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่น้ำ

  ข.       2  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง  และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำไหล

  ค.       3  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับลึก  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับกลาง  และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับตื้น

  ง.       3  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่กินพืช  ปลาที่กินเนื้อสัตว์  และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับลึก

  ตอบ       ก.  2  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง  และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่

                  ปลาน้ำจืด  เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดตลอดชีวิต  อาจแบ่งออกเป็นสองจำพวกใหญ่ๆ คือ  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง  เช่น  ในบ่อบึง อาทิ ปลาสวาย  ปลาเทโพ  และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่น้ำ อาทิ ปลาตะเพียน  ปลาเทพา  และปลาสร้อย  เป็นต้น

  4.                   ปลาประเภทใดที่อาศัยอยู่น้ำนิ่ง

  ก.       ยปลาเทพา

  ข.       ปลาตะเพียน

  ค.       ปลาสวา

  ง.       ปลาสร้อย

  ตอบ       ค.  ปลาสวาย

                  ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

  5.                   การเลี้ยงปลาน้ำจืดมีกี่ประเภท

  ก.       3  ประเภท

  ข.       4  ประเภท

  ค.       5  ประเภท

  ง.       6  ประเภท

  ตอบ       ข.  4  ประเภท

                  การเลี้ยงปลาน้ำจืด  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  1.       การเลี้ยงปลาในบ่อ

  2.       การเลี้ยงปลาในนาข้าว

  3.       การเลี้ยงปลาในร่องสวน

  4.       การเลี้ยงปลาในกระชัง

  6.             ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๓  บังคับใช้เมื่อใด

  ก.       วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓

  ข.       วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓

  ค.       วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓

  ง.       วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๓

  ตอบ       ก.  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓

  ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๓

                  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓

  7.                   หอยที่กินหอยอื่นเป็นอาหาร  โดยการเจาะเปลือยแล้วปล่อยน้ำย่อยก่อนดูดกินคือ

  ก.       หอยเต้าปูน

  ข.       หอยสังข์หนาม

  ค.       หอยตะกราม

  ง.       ถูกทุกข้อ

  ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

  8.                   ชนิดของปลาที่ควรจะเลี้ยงในกระชัง  ควรมีลักษณะอย่างไรในด้านเศรษฐกิจ

  ก.       โตเร็ว

  ข.       สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี

  ค.       เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ

  ง.       หาลูกปลาได้สะดวก  มีปริมาณพอเพียง

  ตอบ       ค.  เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ

                  ปลาที่ควรจะเลี้ยงในกระชังในด้านเศรษฐกิจ  ควรมีลักษณะดังนี้

  ๑.       ราคาซื้อขายสูง

  ๒.     ขายง่าย  ขายสดไม่ต้องผ่านกรรมวิธีมาก

  ๓.     เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ

  9.                   ปลาน้ำจืดที่มีความต้านทานที่เหมาะจะเลี้ยงในกระชังได้แก่

  ก.       Cyprinidae,  Siluridae,  Clariidae

  ข.       Siluridae,  Cichlidae,  Cephalidae

  ค.       Cephalidae,  Ophicephalidae,  Luridae

  ง.       Luridae,  Ophicephalidae,  Siluridae

  ตอบ       ก.  Cyprinidae,  Siluridae,  Clariidae

                  ปลาน้ำจืดที่มีความต้านทานที่เหมาะจะเลี้ยงในกระชังมีอยู่ ๕ ครอบครัว  คือ

  ๑.       ไซพรินิดี (Cyprinidae)

  ๒.     ปลาไนซิลูริดี (Siluridae)  ได้แก่  ปลาสวาย  ปลาเทโพ

  ๓.     คลาริไอดี (Clariidae)  ได้แก่  ปลาดุก

  ๔.     โอฟิเซฟาลิดี (Ophicephalidae)  ได้แก่  ปลาช่อน

  ๕.     ซิคลิดี (Cichlidae)  ได้แก่  ปลาในสกุลตีลาเบียชนิดต่างๆ เช่น  ปลานิล

  10.                ข้อใดบอกชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญของปลาน้ำจืดเศรษฐกิจได้ถูกต้อง

  ก.       ชื่อไทย                           ปลาคาร์พ

  ชื่อสามัญ                       COMMON CARP

  ชื่อวิทยาศาสตร์            Panaeus monodon

  ข.       ชื่อไทย                           กุ้งกุลาดำ

  ชื่อสามัญ                       BLACK TIGER SHRIMP

  ชื่อวิทยาศาสตร์            Litopenaeus vannamei

  ค.       ชื่อไทย                           ปลานิล

  ชื่อสามัญ                       TILAPIA

  ชื่อวิทยาศาสตร์            Clarius macrocephaluss

  ง.       ชื่อไทย                           ปลาบึก

  ชื่อสามัญ                       GIANT FRESH WATER FISH

  ชื่อวิทยาศาสตร์            Pangasinodon gigas

  ตอบ       ง.   ชื่อไทย                             ปลาบึก

  ชื่อสามัญ                       GIANT FRESH WATER FISH

  ชื่อวิทยาศาสตร์           Pangasinodon gigas

  11.                ที่รักษาพืชพันธุ์  หมายถึง

  ก.       ที่จับสัตว์น้ำซึ่งสมควรจะให้บุคคลว่าประมูลผูกขาดทำการประมง

  ข.       ที่จับสัตว์น้ำซึ่งอยู่ในบริเวณพระอารามหรือปูชนียสถาน

  ค.       ที่จับสัตว์น้ำซึ่งอนุญาตให้บุคคลทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ง.       ที่จับสัตว์น้ำซึ่งบุคคลมีสิทธิทำการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้

  ตอบ       ข.  ที่จับสัตว์น้ำซึ่งอยู่ในบริเวณพระอารามหรือปูชนียสถาน

                  ที่รักษาพืชพันธุ์  หมายถึง  ที่จับสัตว์น้ำซึ่งอยู่ในบริเวณพระอารามหรือปูชนียสถาน  หรือติดกับเขตสถานที่ดังกล่าวแล้วบริเวณประตูน้ำ  ประตุระบายน้ำ  ฝายหรือทำนบ หรือที่ซึ่งเหมาะแก่การรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ  ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่รักษาพืชพันธุ์  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี  ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดให้

  12.                ที่จับสัตว์น้ำประเภทจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนทำกาประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ก.       ที่ว่าประมูล

  ข.       ที่อนุญาต

  ค.       ที่รักษาพืชพันธุ์

  ง.       ที่สาธารณประโยชน์

  ตอบ       ค.  ที่รักษาพืชพันธุ์

                  ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

  13.                การเลี้ยงปลาในนาปลาเป็นการดัดแปลงจากการเลี้ยงปลาในนาข้าว  โดยได้มีการเริ่มเลี้ยงที่จังหวัดใดก่อน

  ก.       จังหวัดสมุทรปราการ

  ข.       จังหวัดชลบุรี

  ค.       จังหวัดระนอง

  ง.       จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ตอบ       ก.  จังหวัดสมุทรปราการ

                  การเลี้ยงปลาในนาปลา  การเลี้ยงแบบนี้เป็นการดัดแปลงจากการเลี้ยงปลาในนาข้าว  เป็นการเลี้ยงปลาสลิดอย่างเดียวไม่มีการปลูกข้าว  โดยเริ่มเลี้ยงที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งก็มีเหตุผลมาจากการปลูกข้าว  ต้องใช้ทุนสูงจึงได้หันมาเลี้ยงปลาอย่างเดียวการเลี้ยงปลาแบบนี้ควรมีพื้นที่ตั้งแต่ 5-10 ไร่ขึ้นไป  และจะต้องเสริมคันนาให้สูงกว่าระดับเดิม 50 ซม. กว้างประมาณ 2 เมตร


   

  14.                ปลาทะเลที่กินพืชและสาหร่าย (ไม่ใช่แพลงก์ตอนพืช) เป็นอาหารคือ

  ก.       ปลาใบขนุน

  ข.       ปลาหมอสี

  ค.       ปลาสลิด

  ง.       ปลาดุก

  ตอบ       ก.  ปลาใบขนุน

  15.           บุคคลใดทำลายเครื่องหมายหลักเขตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ในที่จับสัตว์น้ำบุบสลาย  หรือเสียหายด้วยประการใด  ต้องระวางโทษตามข้อใด

  ก.       จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

  ข.       จำคุกไม่เกินสามเดือน

  ค.       ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  ง.       ปรับไม่เกินสามพันบาท

  ตอบ       ค.  ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490

                  มาตรา 72  บุคคลใดทำลาย  ถอดถอน  หรือทำให้โคมไฟ  เครื่องหมายหลักเขต  แผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ในที่จับสัตว์น้ำบุบสลาย  หรือเสียหายด้วยประการใดๆ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือทั้งจำทั้งปรับ

  16.                การเลี้ยงกุ้งระบบเปิดคือ

  ก.       เป็นการเลี้ยงกุ้งโดยวิธีการควบคุมรักษาคุณสมบัติของน้ำ

  ข.       เปลี่ยนถ่ายน้ำเสียในบ่อทิ้งบ่อยๆ

  ค.       สูบน้ำดีจากธรรมชาติเข้ามาแทนที่

  ง.       ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

  ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

                  การเลี้ยงกุ้งระบบเปิด  คือ  การเลี้ยงกุ้งโดยวิธีการควบคุมรักษาคุณสมบัติของน้ำ  และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำเสียในบ่อทิ้งบ่อยๆ และสูบน้ำดีจากธรรมชาติเข้ามาแทนที่

  17.           การส่งเสริมการเกษตรแบบใดที่เป็นการส่งเสริมแบบการเยี่ยมเยียนที่บ้านและไร่นา  การมีจดหมายติดต่อเป็นรายบุคคล  การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  ก.       การส่งเสริมรายบุคคล

  ข.       การส่งเสริมแบบกลุ่ม

  ค.       การส่งเสริมมวลชน

  ง.       การส่งเสริมแบบผสม

  ตอบ       ก.  การส่งเสริมรายบุคคล

                  วิธีการส่งเสริมรายบุคคล (Individual Methods)  เป็นการส่งเสริมแบบตัวต่อตัว (face-to-face) ระหว่างนักส่งเสริมกับเกษตรกร  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลได้รับข่าวสารความรู้ข้อปรึกษา  แนะนำโดยละเอียดตามความสนใจของแต่ละบุคคลที่มีความต้องการแตกต่างกันไป  โดยการส่งเสริมอาจจะใช้วิธีการสาธิต  การเยี่ยมเยียนที่บ้านและไร่นา การที่บุคคลเป้าหมายขอคำแนะนำที่ที่ทำงาน  การมีจดหมายติดต่อเป็นรายบุคคล  การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์  เป็นต้น

  18.                วิธีการส่งเสริมแบบรายบุคคล (Individual Methods)  เป็นการส่งเสริมแบบใด

  ก.       แบบตัวต่อตัว (face-to-face)

  ข.       แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one)

  ค.       แบบรายคน (one only)

  ง.       ไม่มีข้อใดถูก

  ตอบ       ก.  แบบตัวต่อตัว (face-to-face)

                  ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

  19.                โรคที่เกิดจากโปรโตซัวทำให้ปลาตายตั้งแต่อายุ 10-20 วัน  มีวิธีการรักษาคือ

  ก.       แช่ด่างทับทิม 200 ซีซีต่อน้ำ 1 ถัง  ประมาณ 20-30 นาที

  ข.       แช่ฟอร์มาลีน 260 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน  ไม่เกิน 30 นาที

  ค.       หมั่นเปลี่ยนน้ำทุกๆ อาทิตย์ๆ ละ 2-3 ครั้ง

  ง.       ในบ่อเลี้ยงปลาจะต้องมีเครื่องทำออกซิเจนให้ปลา  ประมาณ 1-2 เครื่อง

  ตอบ       ข.  แช่ฟอร์มาลีน 260 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน  ไม่เกิน 30 นาที

                  โรคที่เกิดจากโปรโตซัวทำให้ปลาตายตั้งแต่อายุ 10-20 วัน  โรคที่พบมากคือ  จุดขาว,  โอโอดิเนียม  อิฟิสไทลิส  ฯลฯ  การรักษานิยมแช่ฟอร์มาลีน 260 ซีซีต่อน้ำ 1ตัน  ไม่เกิน 30 นาที

  20.           การเลี้ยงปลาสลิดแบบรวมหรือแบบผสม  โดยเลือกปลาที่กินอาหารตามความลึกต่างระดับกัน  หรือกินอาหารคนละประเภท  โดยมี ปลานิล/ปลาสลิด/ปลาช่อน  จะมีอัตราส่วนการปล่อยปลาตามข้อใด

  ก.       4/4/1

  ข.       5/2/3

  ค.       6/4/1

  ง.       7/2/3

  ตอบ       ค.  6/4/1

                  การเลี้ยงปลาในบ่อ  เป็นการดัดแปลงบ่อดินที่เป็นบ่อล่อปลามาเป็นบ่อเลี้ยงปลาแบบถาวร  ขนาดบ่อก็ไม่แน่นอน  ส่วนความลึกก็อยู่ประมาณ 1.5-2.5 เมตร  ซึ่งก็มีการเลี้ยงอยู่ 2 แบบ ดังนี้

  1.       การเลี้ยงแบบเดี่ยว  เป็นการเลี้ยงปลาสลิดเพียงอย่างเดียว

  2.     การเลี้ยงแบบรวมหรือแบบผสม  เป็นการเลี้ยงปลาสลิดร่วมไปกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ โดยเลือกปลาที่กินอาหารตามความลึกต่างระดับกัน  หรือกินอาหารคนละประเภท โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้จะมีอัตราส่วนการปล่อยปลา  ดังนี้

  -          ปลานิล/ปลาตะเพียน/ปลาสลิด/ปลาช่อน              อัตรา  4/4/1/1       จำนวนที่ปล่อย  11 ตัว/ตรม.

  -          ปลานิล/ปลาสลิด/ปลาช่อน                                       อัตรา  6/4/1           จำนวนที่ปล่อย  11 ตัว/ตรม.

  -          ปลานิล/ปลาใน/ปลาสลิด                                          อัตรา  5/2/3           จำนวนที่ปล่อย   3 ตัว/ตรม.  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
     
     
     ประกอบด้วย 170 หน้า 
     - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 
     - แนวข้อสอบเก่านักวิชาการประมง _อัตานัย 
     - เอกสารเตรียมสอบนักวิชาการประมง 
     - แนวข้อสอบนักวิชาการประมง (เฉลยอธิบาย) 
     - สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการประมง 
     - การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำให้ทนทานต่อโรค พันธุศาสตร์คุณภาพ 
     - เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
     - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
     
     
     สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
      
     เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
     ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์

     โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com

     พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
     รายละเอียดแนวข้อสอบ
     หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ 
     ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

caithai1
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง
 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง
- เอกสารอ่านสอบวิชาการประมง
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประมง
- แนวข้อสอบวิชาการประมง _อัตานัย
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
- พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 2482
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 2496
- สรุปพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
- สรุปพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456 สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
    
   เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
   ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์

   โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com

   พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
   รายละเอียดแนวข้อสอบ
   หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ 
   ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

 
caithai1 [58.8.142.xxx] เมื่อ 25/09/2012 17:51
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ