สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1057123
แสดงหน้า1407334
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

ข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ) สพม.

เข้าชม 1449 | ตอบ 0
 
ข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ) สพม.
 
 • ราคา : 399.00 ฿
  • AT001
 • รหัสสินค้า : AT001
 • ข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ) สพม.
   
  1. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
      ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
      ข. พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545
       พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
      ง. ข้อ ก และ ข    

  2. ข้อใด คืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
      ก. จัดการศึกษา    ข. บำรุงศาสนา
      ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม    ง. ถูกทุกข้อ

  3. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้    เป็น 3 ส่วนคือข้อใด
      ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา
      ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน    ศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

  4. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด
      ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ
      ข. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
      ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
      ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
  5. บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องดำเนินการตาม พรบ. นี้คือข้อใด
      ก. อำนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ
      ข. ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งและหน่วยงาน
      ค. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
      ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง


  6. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
      ก. ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
      ข. สำนักงานรัฐมนตรี
      ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
      ง. ถูกทุกข้อ
  7. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล
      ก. สำนักงานรัฐมนตรี
      ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
      ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  8. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
      ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ง. ถูกทุกข้อ

  9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา
      ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ    
      ข. พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา
      ค. ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ง. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  10. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
      ก. คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง    ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก
      ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ

  11. คณะกรรมการชุดใดที่กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการไว้ใน พรบ. นี้
      ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา    ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา    ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  12. ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ค. ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
      ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

  13. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง
      ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ข. เลขาธิการรัฐมนตรี
      ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี    ง. ข้อ ข และ ค ถูก

  14. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
      ก. นิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุง
      ข. ตรวจราชการ
      ค. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
      ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
  15. หน่วยงานระดับใดสามารถมีผู้ตรวจราชการได้
      ก. กระทรวงศึกษาธิการ    ข. กรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม
      ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ง.ถูกทุกข้อ

  16. ข้อใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      ก. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย
      ข. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
      ค. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน
      ง. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี

  17. ข้อใด คือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ก. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
      ข. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
      ค. ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา
      ง. ถูกทุกข้อ
  18. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ระดับต่ำกว่าปริญญาได้หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัด
      ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ค. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  19. หน่วยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดได้บ้าง หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ
  จัดได้
      ก. การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย
      ข. การจัดการศึกษาสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษ
      ค. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
      ง. ถูกทุกข้อ

  20. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
      ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ข. เลขาธิการ
      ค. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ง. ข้อ ก และ ข

  21. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ                       อาชีวศึกษา
      ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ    ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  22. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงสิ่งใดน้อยที่สุด
      ก. ปริมาณสถานศึกษา    ข. จำนวนนักเรียน
      ค. จำนวนประชากร    ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น

  23. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
      ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
      ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
      ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา
      ง. คณะรัฐมนตรี

  24. ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาใครเป็นผู้กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถขยาย
  บริการการศึกษาออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้
      ก. คณะรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
      ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  25. ข้อใด คือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
      ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
      ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ค. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น    
      ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

  26. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการตามข้อใด
      ก. กฎกระทรวง    ข. ระเบียบ
      ค. ประกาศกระทรวง    ง. ระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

  27. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการตามข้อใด
      ก. กฎกระทรวง    
      ข. ประกาศกระทรวง
      ค. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
      ง. ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

  28. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
      ก. โรงเรียน    ข. สถานพัฒนาเด็กเล็ก
      ค. ศูนย์การเรียน    ง. ถูกทุกข้อ
  29. ผู้แทนจากกลุ่มบุคคลใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
      ก. ผู้แทนองค์กรเอกชน        
      ข. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ค. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู        
      ง. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา  30. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา คือข้อใด
      ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
      ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
      ง. ถูกทุกข้อ

  31. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา กำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
      ก. มาตรา 38     ข. มาตรา 39
      ค. มาตรา 40     ง. มาตรา 41

  32. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา
      ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา
      ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
      ค. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด
      ง. ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
  การศึกษา    

  33. องค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ระดับปริญญาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ก. ก.ค.                            ข. ก.ค.ศ.
      ค. ก.ม.    ง. อ.ก.ค.ศ. อุดมศึกษา

  34. ข้อใด คือบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ    กระทรวงศึกษาธิการต่อสถานศึกษาอุดมศึกษา
      ก. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาอุดมศึกษา
      ข. ประสานงานการจัดการศึกษาระหว่างสถาน    ศึกษาจัดการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
      ค. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
      ง. ถูกทุกข้อ  35. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร
      ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา    ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      ค. สถานศึกษา    ง. ถูกทุกข้อ

  36. ข้อใดคือการกระจายอำนาจในการบริหารการศึกษา
      ก. อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ
      ข. หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
  ค. การพัฒนาและดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ง. ถูกทุกข้อ
  37. การปฏิบัติราชการแทนให้ดำเนินการโดยวิธีใด
      ก. การกระจายอำนาจ    ข. การมอบอำนาจ
      ค. การแบ่งอำนาจ                     ง. การกระจายอำนาจ และการมอบอำนาจ

  38. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้กับบุคคลใด
      ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
      ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับสถานศึกษา    ง. ข้อ ก และ ข

  39. บุคคลใดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
      ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
      ข. เลขาธิการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
      ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
      ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษา

  40. หากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้อาจารย์ 2 ระดับ 7 ปฏิบัติราชการแทนจะดำเนินการ
  ได้อย่างไร
      ก. ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด    ข. ได้ตามที่ รมต. ศธ.กำหนด
      ค. ได้ตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนด    ง. ได้ตามที่ กฎ ก.ค.ศ.กำหนด  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ 2547
  41. ข้อใดคือองค์กรเกี่ยวกับวิชาชีพครู
      ก. คุรุสภา    ข. ก.ค.ศ
      ค. อ.ก.ค.ศ.    ง. ถูกทุกข้อ

  42. คุรุสภามีฐานะตามข้อใด
      ก. เป็นองค์กรวิชาชีพครู    ข. เป็นนิติบุคคล
      ค. เป็นองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ    ง. ถูกทุกข้อ

  43. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ก. คุรุสภา    ข. สก.สค.
      ค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    ง. สำนักงานเลขาธิกา สก.สค.

  44. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) เป็นหน่วยงานที่อยู่
  ภายใต้การบริหารตามข้อใด
      ก. คุรุสภา    ข. รัฐมนตรี
      ค. กระทรวงศึกษาธิการ    ง. คณะกรรมการ สก.สค.

  45. มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวง
  ศึกษาธิการ
      ก. คุรุสภา    ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
      ค. คณะกรรมการ สก.สค.    ง. สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค.

  46. ใคร คือประธานคุรุสภา
      ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
      ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ

  47. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
      ก. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    ข. กำหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
      ค. วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ    ง. ออกข้อบังคับคุรุสภา


  48. ใคร เป็นกรรมการและเลขานุการคุรุสภา
      ก. ศ.เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์    ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ค. เลขาธิการคุรุสภา    ง. ไม่มีข้อถูก

  49. ใคร ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
      ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.    ง. เลขาธิการคุรุสภา

  50. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนกี่คน
      ก. 39 คน    ข. 32 คน

      ค. 26 คน    ง. 17 คน


  รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย

  ความรู้ความสามารถทั่วไป

  - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล

  - แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา

  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  - รวมแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

  - รวมแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

  - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  - แนวข้อสอบงานสารบัญ งานพัสดุ

  จำหน่ายเป็น 2 รูปแบบ 

  1.ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ 399 บาท 
  2. หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :