สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1057123
แสดงหน้า1407334
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน

เข้าชม 6268 | ตอบ 2
 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
 
 • ราคา : 399.00 ฿
  • DOL001
 • รหัสสินค้า : DOL001
 • ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน


   
  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  (Labour Protection Law) 
  กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2541 ซึ่งในการประกาศบังคับใช้ดังกล่าว มีผลให้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 เรื่อง คุ้มครองแรงงาน และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 ถูกยกเลิก (มาตรา 3) 
  กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิ หน้าที่ระหว่างนาย ลูกจ้าง โดยกำหนด

  มาตรฐานขั้นต่ำในการจ้าง (ค่าจ้างเหมาะสม)
  การใช้แรงงาน
  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน
  กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่จำกัดหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา หมายความว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานหาได้ยกเลิกหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาหรือหลักเสรีภาพในการทำสัญญาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยสิ้นเชิงไม่ หากแต่จำกัดหลักดังกล่าวให้แคบลงเท่านั้น คือจะแสดงเจตนาทำนิติกรรมใด ๆ ให้มีมาตรฐานต่ำกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ไม่ได้ แต่ในทางตรงข้าม นายจ้างลูกจ้างยังคงมีเสรีภาพเต็มที่ในการทำสัญญาตราบเท่าที่สัญญานั้นไม่ขัดต่อบทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้านายจ้างลูกจ้างแสดงเจตนาทำสัญญาได้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ สัญญานั้นใช้บังคับได้และไม่ให้นำกฎหมายแรงงานมาบังคับใช้
  กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน นิติกรรมใดที่ทำขึ้นขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 หรือแตกต่างจากที่บัญญัติไว้ก็ตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกัน 
  บทบัญญัติที่เป็นข้อห้าม ใช้คำว่า 'ห้ามมิให้' 
  ข้อต้องปฏิบัติใช้คำว่า 'ให้หรือต้อง'
  สรุป ลักษณะสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ ดังนั้น
  1. เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้นผูกพันอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เมื่อสภาพต่าง ๆ เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปได้
  2. เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน กฎหมายคุ้มครองแรงงานมุ่งที่จะสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมิให้ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบเกินไป บทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงเป็นข้อบังคับที่เด็ดขาด เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหากมีการฝ่าฝืน และนายจ้างอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อบังคับให้จ่ายเงินหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิด้วย
  3. เป็นกฎหมายกึ่งมหาชนกึ่งเอกชน คือเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายเอกชน และมีโทษทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืน ซึ่งเป็นลักษณะของกฎหมายมหาชน
  4. เป็นกฎหมายทางสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงานตราขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง

  การตีความกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  การตีความกฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนที่กำหนดความผิดและมีโทษทางอาญา จะต้องให้เป็นไปเช่นเดียวกับการตีความกฎหมายทั่วไป ส่วนการตีความในกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยว่าจะตีความบทกฎหมายที่ไม่ชัดแจ้งไปในทางใด ให้ตีความไปในทางหรือนัยที่จะให้การคุ้มครองลูกจ้าง และสร้างปทัสถานที่ดีแก่สังคมแรงงาน ยิ่งกว่าที่จะตีความไปในทางหรือนัยที่จะให้ประโยชน์แก่นายจ้างหรือปัจเจกบุคค

  ขอบเขตการบังคับใช้

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541ใช้บังคับแก่นายจ้าง ลูกจ้างในกิจการจ้างงานทุกราย 
  ไม่ว่าจะประกอบกิจการปกระเภทใด และไม่ว่าจะมีจำนวนลูกจ้างเท่าใดยกเว้นนายจ้างหรือกิจการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา คือ
  1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
  2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  3. นายจ้างประเภทที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งจะไม่ใช้บังคับตามกฎหมายทั้งฉบับหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งได้ออกกฎกระทรวง ฉบับ ยกเว้นมิให้ใช้บังคับกฎหมายทั้งฉบับแก่โรงเรียนเอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับครูและครูใหญ่ งานเกษตรกรรมและงานรับไปทำที่บ้าน กับยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับกฎหมายบางส่วนแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย (ฎีกาที่ 3206/2533) และนายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ

  **ตัวอย่าง งานที่มิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (ฎีกาที่ 1340/2525) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฎีกาที่ 1785/2527) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ฎีกาที่ 2762/2528) กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ จึงไม่มีอำนาจฟ้องกองทุนให้รับผิดค่าชดเชย หนังสือกรมอัยการที่ มท. 1201.1/23065 ลว. 25 พฤศจิกายน 2530)
  ในการพิจารณาว่างานที่ทำมีการแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจหรือไม่ มิใช่ดูเพียงวัตถุประสงค์ขององค์การเท่านั้น ถ้ามีการเรียกค่าตอบแทนถือว่าเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ

  นายจ้าง-ลูกจ้าง (บุคคลสำคัญตามกฎหมายแรงงาน)
  นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนายจ้างมี ประเภท คือ (มาตรา 5)
  1. นายจ้างตัวจริง หมายถึง บุคคลที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ ซึ่งเป็นนายจ้างตัวจริง
  2. นายจ้างตัวแทน หมายถึง ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  3. นายจ้างรับมอบ หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบให้ทำงานแทนนายจ้างตัวจริงหรือนายจ้างตัวแทน
  4. นายจ้างรับถือ หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีกิจการจ้างเหมาค่าแรง ซึ่งถือว่าเป็นทั้งนายจ้างของลูกจ้างตนเองและนายจ้างของลูกจ้างซึ่งมารับเหมาค่าแรงในกิจการของตนด้วย
  ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ที่ตกลงทำงานให้แก่ลูกจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 
  ลูกจ้างจึง หมายถึงลูกจ้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน 
  ลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา ลูกจ้างสัญญาพิเศษ และรวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านด้วย

  การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

  1. การคุ้มครองทั่วไป 
  2. การใช้แรงงาน
  3. การใช้แรงงานหญิง
  4. การใช้แรงงานเด็ก
  5. การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน
  6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  7. การจัดทำเอกสารการจ้าง
  8. การพักงาน
  9.. การจ่ายค่าชดเชย

  การคุ้มครองทั่วไป 
  สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายอื่น
  มาตรา๗การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่นลูกจ้างซึ่งได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว
  บางกรณีอาจได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่นด้วยหากไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นอาจทำให้เกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งว่าลูกจ้างจะยังมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายอื่นอีกหรือ
  ไม่บทบัญญัติข้างต้นนอกจากจะรับรองการได้รับสิทธิประโยชน์
  ที่ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายทุกฉบับแล้วยังปิดปากมิให้ผู้มีหน้าที่ต้องให้สิทธิหรือจ่ายประโยชน์แก่ลูกจ้าง ยกการได้รับสิทธิหรือ
  ประโยชน์ตามกฎหมายอีกฉบับขึ้นอ้างเพื่อไม่ไห้สิทธิหรือประโยชน์หรือให้สิทธิหรือประโยชน์น้อยลงด้วยทนายความคดีแรงงาน
  มาตรา  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทานิติศาสตร์ เพื่อมีอำนาจฟ้องคดีหรือ
  แก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายและเมื่อกระทรวงแรงงานและ
  สวัสดิการสังคมแจ้งให้ศาลทราบแล้วก็ให้มีอำนาจกระทำการได้จนคดีถึงที่สุด โดยปกติ การฟ้องคดีแรงงานในฐานะเป็นโจทก์หรือการต่อสู้คดีแรงงานในฐานะเป็นจำเลยลูกจ้างหรือนายจ้างอานไปฟ้องหรือต่อสู้คดี
  ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องว่าจ้างทนายความหรือมีทนายความช่วยเหลือแต่ในคดีที่มีข้อเท็จจริงซับซ้อนหรือข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นแห่งคดีหลายข้อหากมีผู้ช่วยเหลือในทำนองเดียวกับทนายความก็จะช่วยให้การพิจารณาคดีได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน
  และมีข้อกฎหมายชัดแจ้งประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาลนายจ้างมีฐานะทางเศรษฐกิจพอจ้างทนายความได้เองหรือมีทนายความประจำอยู่แล้วแต่ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์พอที่จะว่าจ้างทนายความได้จึงต้องจัดให้มีทนายความไว้ช่วยเหลือลูกจ้าง ในการฟ้องหรือแก้ต่างคดีตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างอาจขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
  ที่ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นทนายความในคดีที่ลูกจ้างฟ้องหรือลูกจ้างถูกฟ้องได้ไม่ว่าคดีเรื่องนั้นจะเป็นคดีที่พิพาทกันตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่น แต่ต้องเป็นคดีแรงงานหรือคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานเท่านั้น
  ดอกเบี้ยและเงินเพิ่มมาตรา ๙ ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๗๐หรือค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกำหนดคืนหรือจ่ายให้นายจ้างเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้าง
  จ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองและได้นำเงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
  อธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างนายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแต่วัน
  ที่นายจ้างนำเงินนั้นไปมอบไว้กฎมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างหลายประเภท
  เงินบางประเภทมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีพของลูกจ้างและครอบครัว เช่น ค่าจ้าง เป็นต้น หากนายจ้างจ่ายช้ากว่ากำหนดหรือไม่ยอมจ่ายให้โดยดีต้องให้ลูกจ้างฟ้องเรียกร้องเอา
  ย่อมทำให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากจึงต้องมีมาตรการกำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดเพิ่มขึ้นกรณี
  จ่ายเงินดังกล่าวผิดกำหนดเวลาและให้รับผิดเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษกรณีจงใจไม่จ่ายเงินนั้นเพื่อป้องปรามมิให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างผิดกำหนดเวลาโดยบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนายจ้างจึงต้อง ๑. เสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


  ประกอบด้วย
   
  แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
  สรุปกฎหมายแรงงาน
  สรุปกฎหมายประกันสังคม
  สรุปกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  สรุปเกี่ยวกับข้อระงับพิพาทแรงงาน
   
   
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

ขนมเส้น
ขอบคุณมาก..สำหรับความรู้นี้ 
 
ขนมเส้น [118.172.66.xxx] เมื่อ 10/06/2012 09:45
2
อ้างอิง

Nan
 Thx ka
 
Nan [125.25.194.xxx] เมื่อ 22/06/2012 02:38
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สินค้าขายดี