สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1057123
แสดงหน้า1407334
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เข้าชม 14617 | ตอบ 1
 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 • ราคา : 399.00 ฿
  • TS002
 • รหัสสินค้า : TS002 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  การเตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น
  หลักๆก็ต้องอ่านคล้ายๆกับการเตรียมตัวสอบภาค ก ของ ก.พ. เลยครับ

  ขออนุญาตยกตัวอย่างจากพี่เข้มาแก้ไขอธิบายอีกครั้งนะครับ

  ข้อสอบภาค ก.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ออกสอบจะคล้ายๆ กันกับภาค ก. ของ ก.พ.
  แต่จะต่างกันก็คือ ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น(เล็กน้อย)
  ผมเลยเอาภาค ก.ของกรมส่งเสริมที่ผมได้บรรยายไว้ มาลงให้ดูแยกห้อง เพื่อใช้เป็นแนวอ้างอิง

  หลักสูตรที่เคยออกสอบภาค ก.  ก.พ. และ กรมส่งเสริม(ดูจากสถิติที่ออกข้อสอบ)

  1.คณิตศาสตร์ทั่วไป     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  2.วิเคราะห์สรุปเหตุผลทางตัวเลข(อนุกรม)     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  3.ตาราง กราฟ แผนภูมิ     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ     หมายเหตุ ก.พ.มักออกข้อสอบตาราง
  4.การวิเคราะเหตุผลทางโอเปอร์เรต     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ     หมายเหตุ กรมส่งเสริมจะออกเลขปัญหาเชาว์
  5.อุปมาอุปไมย     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  6.เงื่อนไขสัญลักษณ์     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  7.เงื่อนไขทางภาษา     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  8.การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมไม่ออกสอบ
  9.สรุปเหตุผมทางตรรกศาสตร์     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  10.เรียงประโยค     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  11.เติมคำ     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  12.บกพร่องทางภาษา     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  13.คำราชาศัพท์     ก.พ.ไม่ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  14.สำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย     ก.พ.ไม่ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  15.การสรุปความ การตีความ     ก.พ.ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
  16.บทความยาว     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ 
  และจะมีออกสอบเกี่ยวกับกฏหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พรบ. อบจ , พรบ.เทศบาล เป็นต้น
  1:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
               ก. ข้อบังคับ                                                                             ข. ระเบียบ
               ค.ข้อบัญญัติ                                                                             ง. พระราชบัญญัติ
  2.  ข้อใดคือนิยามของ 'งบประมาณ' ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
               ก.  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
               ข.  แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
               ค.  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
               ง.  ถูกทุกข้อ
  3.  ข้อใดคือนิยามของ 'แผนงาน' ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
               ก.  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
               ข.  แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
               ค.  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
               ง.  ถูกทุกข้อ
  4.  ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
               ก.  ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
               ข. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
               ค. นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
               ง. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน
  5.  บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
               ก.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
               ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
               ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
               ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  6.  ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
  ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
               ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                     2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
               ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                            ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  7.  ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
               ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                      ข.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
               ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                            ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  8.  ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
               ก. ค่าครุภัณฑ์                                                                          ข.  งบลงทุน
               ค. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      ง. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  9.  ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
               ก.  อำเภอ                                                                                 ข. เทศบาล
               ค. องค์การบริหารส่วนตำบล                                                 ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  10. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
               ก. พระราชบัญญัติ                                                                  ข. ข้อบัญญัติ
               ค. ระเบียบ                                                                               ง. ข้อบัญญัติ
  11. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
               ก.  ประธานกรรมการบริหาร                                                ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
               ค.นายอำเภอ                                                                            ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  12. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
               ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                         ข. ราชการส่วนภูมิภาค
               ค. องค์กรอิสระ                                                                       ง. ราชการส่วนกลาง
  13.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
               ก. 1 ปี                                                                                       ข. 2 ปี
               ค.  3 ปี                                                                                      ง. 4 ปี 
  14.  ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน
               ก.  4 คน                                                                                   ข.  6 คน
               ค. 10 คน                                                                                  ง.  12 คน 
  15.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
               ก.  กรุงเทพมหานครฯ                                                            ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี
               ค. กระทรวง ทบวง                                                                 ง. กรม
  16. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
               ก. นายอำเภอ                                                                           ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
               ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                ง. อธิบดีกรมการปกครอง
  17.  ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี
               ก. นายอำเภอ                                                                           ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
               ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                            ง. ประธานกรรมการบริหาร
  18.  ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
               ก. ภาษีบำรุงท้องที่                                                                  ข. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
               ค. ภาษีสรรพสามิต                                                                  ง. ถูกทุกข้อ
  19.  การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
               ก. นายอำเภอ                                                                           ข.  ประธานสภา อบต.
               ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                             ง.  อธิบดีกรมการปกครอง
  20. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
               ก.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
               ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
               ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
               ง. ถูกทุกข้อ
  21.ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย
               ก. 2 สมัย                                                                                  ข. 3 สมัย
               ค. 4 สมัย                                                                                  ง. 5 สมัย
  22.  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ลต้องมีอายุกี่ปี
               ก. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
               ข. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
               ค. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
               ง. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
  23.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
               ก. ตกลงราคา                                                                           ข. สอบราคา
               ค. จ้างเหมาราคา                                                                      ง. ประกวดราคา
  24. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร
               ก. 10,000  บาท                                                                        ข. 50,000  บาท
               ค. 100,000  บาท                                                                      ง. 500,000  บาท
  25. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
               ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                     
               ข. ภาษีอากร
               ค. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
               ง. ถูกทุกข้อ
  26.   'หนังสือภายใน' หมายถึง
               ก. หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
               ข. หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
               ค. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
               ง. ถูกทุกข้อ
  27. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
               ก. บันทึกข้อความ                                                                   ข. ข้อบังคับ
               ค. ประกาศ                                                                               ง. คำสั่ง
  28. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ
               ก. ผู้มีความรู้ภาษไทยดี                                                          
               ข. ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
               ค. ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
               ง. ถูกทุกข้อ
  29. ในงานสารบรรณ 'หนังสือ' หมายถึง
               ก. หนังสือเรียน                                                                       ข. หนังสือราชการ
               ค. หนังสือนอกหลักสูตร                                                       ง. หนังสือทุกประเภท
  30.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนา จของกฎหมายเรียกว่าอะไร
               ก. คำสั่ง                                                                                    ข. ข้อบังคับ
               ค. ระเบียบ                                                                               ง. กฎกระทรวง
  31. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร าบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไ
               ก. แถลงการณ์                                                                         ข. ประกาศ
               ค. คำสั่ง                                                                                    ง. ข่าว
  32.  หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ
               ก. หนังสือภายใน                                                                   
               ข. หนังสือภายนอก
               ค.  หนังสือประทับตรา                                                         
               ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน 
  33.  การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
               ก. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด                                      ข. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
               ค. เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ                                          ง. เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
  34.  จุ
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

caithai1
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- ข้อสอบ พรบ. ระเบีย
บบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

 
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี  282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ 

ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

 
caithai1 [58.11.92.xxx] เมื่อ 7/07/2012 16:39
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สินค้าขายดี