สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม894931
แสดงหน้า1206617
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
May 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
AdsOne.com

ข้อสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

แบ่งปันให้เพื่อน เข้าชม 18028 | ตอบ 1
 
ข้อสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)
 
 • ราคา : 399.00 ฿
 • รหัสสินค้า : TC001
 • จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน
  ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด

  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

  -การศึกษาตามอัธยาศัย
  -ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
  -นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2555
  -นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  -แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
  -แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน
  -แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  -แนวข้อสอบนโยบายการศึกษา กศน.
  -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
  -แนวข้อสอบภาษาไทย
  -แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
  -แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  -แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
  -พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
   
  สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
  เลขที่บัญชี 282-206542-4  ชุดละ 399.- 
  ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ 
  ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา  ข้อสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)
   
   
  1. พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551  เริ่มบังคับใช้เมื่อใด
   ก. 
   3  มีนาคม  2551
   ข.  4  มีนาคม  2551
   ค.  5  มีนาคม  2551
   ง.  6 มีนาคม  2551

  1. พรบ.  ฉบับนี้มีกี่มาตรา
   ก. 
   23
   ข. 
   24
   ค.  25
   ง.  26

  1. ข้อใดคือภาคีเครือข่าย
   ก.  บุคคล
   ข.  อปท.
   ค.  สถาบันศาสนา
   ง.  ถูกทุกข้อ

  1. คณะกรรมการ  หมายความว่า.........
   ก.  คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
   ข.  คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกธิการ
   ค.  คณะกรรมการ กศน.
   ง.  คณะกรรมการ  กศน.  จังหวัด
  1. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับใด  (ม.5)
   ก.  พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
   2551
   ข.  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
   ค.  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง  สมศ.
   ง.  ถูกทุกข้อ

  1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ยึดหลักตามข้อใด (ม. 6)
   ก.  ความเสมอภาค
   ข.  การกระจายอำนาจ
   ค.  ผู้เรียนเป็นสำคัญ
   ง.  ก.  และ  ข.  ถูก

  1. ข้อใดคือเป้าหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ  (ม.6)
   ก.  ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   ข.  ความเสมอภาค
   ค.  กระจายอำนาจแก่สถานศึกษา
   ง.  ถูกทุกข้อ

  1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (ม.14)
   ก.  กศน.
   ข.  สำนักงาน กศน.
   ค.  ก.ศ.น.
   ง.  สำนักงาน  กศ.น.

  1. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
   ก.  เลขาธิการ กศน.
   ข.  เลขาธิการสำนักงาน  กศน.
   ค.  เลขาธิการ  กศ.น.
   ง.  เลขาธิการสำนักงาน  กศ.น.  1. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีฐานะตามข้อใด
   ก.  เป็นอธิบดี
   ข. เทียบเท่าอธิบดี
   ค.  เลขานุการ
   ง.  ถูกทุกข้อ

  1. ใครคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
    (ม.
   15)
   ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ข.
     ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.  จังหวัด
   ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิ
   ง.  คณะกรรมการเลือกกันเอง

  1. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มีกี่คน
   ก. 
   15
   ข. 
   16
   ค.  17
   ง.   19

  1. คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.  อำเภอ  มีจำนวนกี่คน
   ก. 
   15
   ข. 
   12
   ค.  9
   ง.   7

  1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า
   ก.  กศน.  จังหวัด 
   ข.  สำนักงาน  กศน.  จังหวัด
   ค.  สำนักงาน  กนอ.  จังหวัด
   ง.  กนอ.  จังหวัด  1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  เรียกโดยย่อว่า
   ก.  ศูนย์ กศน.  อำเภอ         
   ข.  กศน.  อำเภอ
   ค.  กศน.  อำเภอ
   ง.  ศูนย์  กศ.น.  อำเภอ

  วิชาที่ใช้สอบ แนวข้อสอบ ครู  ศรช  ครู กศน ภาค ข.
  -  การพัฒนาหลักสูตรการสอน  
   -  การจัดการเรียนรู้ 
  -  จิตวิทยาสำหรับครู 
  -  การวัดและการประเมินผล 
  -  การบริหารจัดการในห้องเรียน 
  -  การวิจัยทางการศึกษา 
  -  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - แนวข้อสอบนโยบายการศึกษา กศน.- แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
   - เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ
    


  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


  สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
  เลขที่บัญชี
  282-206542-4  ชุดละ 399.-
  ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่
  unverlive@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ

  ส่งมาที่
  0884977046 คุณปริญญา

   


 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

วรรณศิลป์
มีประโยชน์มาก ขอบคุณครับ
 
วรรณศิลป์ [106.0.203.xxx] เมื่อ 6/08/2013 12:15
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :