สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1057123
แสดงหน้า1407334
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

แนวข้อสอบ กทม. 2555

เข้าชม 21723 | ตอบ 3
 
แนวข้อสอบ กทม. 2555
 
 • ราคา : 399.00 ฿
 • รหัสสินค้า : TS001


 • แนวข้อสอบ กทม. 2555

  จำหน่ายแนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ
  (<รับออนไลน์> (25 มิ.ย.-13 ก.ค.55)

   

  แนวข้อสอบสำหรับ กทม. 2/2556
  http://www.testgood.myreadyweb.com/product/detail-77495.html


  เอกสารเตรียมสอบ กทม. ชุดใหม่สอบปี 2556 (เลือกได้ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ)

  ประกอบด้วย
  1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
  2. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
  - แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
  - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  - แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
  - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
  - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
  - แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
  ****แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)***


  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ภาษาไทย+คณิตศาสตร์
  ราคา 999 บาท

   
  สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
  ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
  เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
  ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
  ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

  http://examhot.blogspot.com/2013/07/12556.html
  http://www.testgood.myreadyweb.com
   
   
  จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบพนักงาน กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด 
   
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
   
  ประกอบด้วย 
   
  1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
  2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
  3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
  -แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 
  -แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
  -แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
  -แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
  -แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
  -แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
  แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 
  - พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน / ปฎิบัตรการ 
  - นายช่างโยธาปฎิบัติงาน / ปฎิบัติการ 
  - นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน 
  - เจ้าหน้าที่รักษาความสอาจ 
  - พนักงานปกครองปฎิบัติงาน 
  - พนักงานจัดเก็บรายได้ 
  - พนักงานห้องสมุดปฎิบัติงาน 
  - เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน / ปฎิบัติการ 
  - นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 
  และตำแหน่งอื่นๆ 
   
  สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
   
  เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
  ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ 
  ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด
   
  1. 20  มกราคม  พ.ศ. 2528
   
  1. 20  มีนาคม  พ.ศ. 2528
   
  1. 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2528
   
  1. 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2528

  ตอบ       ง.  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2528 
   
  1. พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด
   
  1. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   
  1. หลังจากประกาศในราชกิจจนุเบกษาหนึ่งวัน
   
  1. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์
   
  1. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

  ตอบ       ข.  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน 

                  มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                  [รก.2528/115/1พ./31สิงหาคม 2528]
   
  1. พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2517
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2519

  ตอบ       ค.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

                  มาตรา 3  ให้ยกเลิก 
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519
   
  1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24  ลงวันที่ 8พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2524 
   
  1. บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้
   
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   
  1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   
  1. ประธานสภากรุงเทพมหานคร
   
  1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                  มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
   
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ให้กรุงเทพมหานคร เป็น
   
  1. ทบวงการเมือง
   
  1. เมืองหลวงของประเทศ
   
  1. ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน
   
  1. นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

  ตอบ       ง.  นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

                  มาตรา 6  ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

                  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
   
  1. การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกี่ส่วน
   
  1. ประกอบด้วย 2ส่วน  คือ  ประธานสภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   
  1. ประกอบด้วย 2ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   
  1. ประกอบด้วย 3ส่วน  คือ  ประธานสภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และผู้อำนวยการเขต
   
  1. ประกอบด้วย 3ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และสมาชิกสภาเขต

  ตอบ       ข.  ประกอบด้วย 2ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

                  มาตรา 9  การบริหารกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
   
  1. สภากรุงเทพมหานคร
   
  1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   
  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
   
  1. มีสัญชาติไทย
   
  1. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
   
  1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
   
  1. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

  ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค. 

                  มาตรา 12  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   
  1. มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
   
  1. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง  และ
   
  1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

  [มาตรา 12  แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบรืการราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]
   
  1. บุคคลที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือ
   
  1. เป็นหูหนวกหรือเป็นใบ้
   
  1. บุคคลล้มละลาย
   
  1. บุคคลวิกลจริต
   
  1. ติดยาเสพติดให้โทษ

  ตอบ       ค.  บุคคลวิกลจริต 

                  มาตรา 13  บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  คือ 
   
  1. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
   
  1. [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]
   
  1. ภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช
   
  1. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
   
  1. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
   
  1. ก.ก.  เป็นคำย่อของอะไร
   
  1. คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ
   
  1. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
   
  1. คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
   
  1. คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  ตอบ       ข.  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

                  มาตรา 15  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ก.”  ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย
   
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
   
  1. กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการ ก.ค.  และอธิบดีกรมบัญชีกลาง
   
  1. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวนห้าคนโดยประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  และผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
   
  1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน  ซึ่งกรรมการตาม (1)  (2) และ (3)  ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านบริหารและการจัดการ  หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
   
  1. ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคือใคร
   
  1. นายกรัฐมนตรี
   
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   
  1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   
  1. ปลัดกรุงเทพมหานคร

  ตอบ       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                  ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

   
  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กทม.  ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


  สามารถสั่งซื้อได้ที่ http://testgood.myreadyweb.com 
  โดยเข้าที่เมนูสั่งซื้อสินค้า

  แล้วแจ้งชำระเงิน

   
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

คนอยากสอบผ่าน
thank kra
 
 
คนอยากสอบผ่าน [124.120.192.xxx] เมื่อ 19/03/2012 12:56
2
อ้างอิง

เอ๋
อยากเป็นครูราชการมากที่สุดอยากมีอนาคตให้ลูกอยากให้พ่อแม่มีสวัสดิการอยากทำเพื่อครอบครัวอายุเยอะแล้ว 
 
เอ๋ [125.25.17.xxx] เมื่อ 13/07/2012 12:14
3
อ้างอิง

fa
 ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบจ้า
 
fa [202.28.21.xxx] เมื่อ 30/08/2012 14:58
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สินค้าขายดี