สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1057123
แสดงหน้า1407334
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

ข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร ใช้สอบรับราชการกองพลทหารราบ

เข้าชม 4885 | ตอบ 0
 
ข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร ใช้สอบรับราชการกองพลทหารราบ
 
 • ราคา : 399.00 ฿
 • รหัสสินค้า : SJ002
 • ข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร  ใช้สอบรับราชการกองพลทหารราบ

   
  . เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว   กลีบ  ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ    ดาว                

       เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร

                  . ร้อยตรี                                                                               . ร้อยโท                              

                  . ร้อยเอก                                                                             . พันตรี

  . กองทัพภาคที่   ใช้อักษรย่อคืออะไร

                  . ทภ.                                                                                  . ทภ.                               

                  ค. ทภ.                                                                                 . ทภ.

  . เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

                  ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร                               ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน


                  . รูปลูกระเบิดมีเปลว                                                         . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

  . ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้ายึดพื้นที่  เคลื่อนย้ายด้วยเท้า   ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศและเหตุการณ์

        เป็นหน้าที่ของเหล่าใด

                  . เหล่าทหารช่าง                                                                . เหล่าทหารปืนใหญ่       

                  ค.เหล่าทหารม้า                                                                    . เหล่าทหารราบ

  . ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง  ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่

       ของเหล่าใด


                  . เหล่าทหารช่าง                                                                . เหล่าทหารปืนใหญ่       

                  .เหล่าทหารม้า                                                                    . เหล่าทหารราบ

  ๖.  ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อ

         ด้านซ้าย คืออะไร

                  . ศสพ.                                                                                 . ศม.                                    

                  . ศป.                                                                                     . ศร.

  . เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง    บั้ง คือชั้นยศอะไร

                  . สิบตรี                                                                                . สิบโท                               

                  . สิบเอก                                                                               . จ่าสิบตรี

  . การแบ่งเหล่าทหารในกองทัพบก  แบ่งออกเป็นกี่เหล่า

                  . ๑๕ เหล่า                                                                           . ๑๖ เหล่า                          

                  ๑๗  เหล่า                                                                         ๑๘  เหล่า

  . ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีโทษอย่างไร

                  . จำคุกตั้งแต่    เดือน ถึง  ปี                                       . จำคุกตั้งแต่    ปี  ถึง    ปี

                  . จำคุกตั้งแต่  ปี ถึง  ปี                                                จำคุกตั้งแต่  ๖  เดือน  ถึง    ปี

  ๑๐. กรมการแพทย์ทหารบก  ใช้อักษรย่อว่าอะไร

                  . พบ.                                                                                    ข. พธ.                                   

                  . กธ.                                                                                     . กง.

  ๑๑กำลังสำรองหมายถึงกำลังที่ไม่ใช่กำลังประจำการที่เตรียมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง 

  . กำลังกึ่งทหาร                                                                  กลุ่มพลังมวลชนที่ได้จัดตั้งแล้ว

                  กลุ่มพลังมวลชนอื่น                                                   ถูกทุกข้อ     

  ๑๒ข้อใดเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ได้มีการจัดตั้งแล้ว  โดยมีกฎหมายรองรับ

                  . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน(ลส.ชบ.)                                     กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ(ทส.ปช.) 

  . หน่วยอาสาสมัครทหารพราน(อส.ทพ.)                    งทหารกองเกิน     

  ๑๓ข้อใดเป็นกำลังพลสำรอง

                  . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน(ลส.ชบ.)                                     กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ(ทส.ปช.) 

  . หน่วยอาสาสมัครทหารพราน(อส.ทพ.)                    ทหารกองเกิน    

  ๑๔กำลังพลสำรองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน 

                  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

                  นักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)      

                  . หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

                  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      

  ๑๕ทหารกองหนุนประเภทที่  หมายถึงใคร 

                  ทหารกองประจำการที่ต้องโทษจำคุกรวมกันเกินกว่า  ปีขึ้นไป                                                        

  . ทหารกองประจำการที่กระทำให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด

                  ทหารกองเกินที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหาร(จับสลากไม่ได้ใบแดง)                               

  ถูกทุกข้อ      

  ๑๖กองทัพบกได้กำหนดโครงสร้างจัดแบ่งกำลังรบเป็น  ๓  ประเภทตามยุทธศาสตร์เบ็ดเสร็จได้แก่กำลังรบ

               ใดบ้าง

                  กำลังรบหลัก                               &
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :