สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1057123
แสดงหน้า1407334
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ใหม่ล่าสุด

เมื่อ 15/10/2013แนวข้อสอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- การสอบสัมภาษณ์

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
- นักพัฒนาสังคม
- นิติกร
- พนักงานอำนวยการ

จำหน่าย 2 แบบ
1. จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
2. ราคาพิเศษ หนังสือ ส่งฟรี EMS ราคา 679.-

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com

https://www.facebook.com/terbtopanit


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ รวม 10 อัตรา (26 ก.พ.-18 มี.ค.56)

ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

แนะนำแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

***จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์
- ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์
- การสอบสัมภาษณ์
- ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399 บาท
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหม่ล่าสุด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการรวม 48 ตำแหน่ง 50 อัตรา (2-8 พ.ย.55)
 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พนักงานบริการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
พี่เลี้ยง
นักวิชาการเกษตร
นักพัฒนาการเด็ก
นักจิตวิทยา
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์
พนักงานพิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
 
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.- 
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ 
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา

 
 

 

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม  ใหม่ล่าสุด
 
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม  สค.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

 
ประกอบด้วย
 
 
เกียวกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สรุปข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สค.
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบัญ
การเขียนหนังสือราช
สรุปสิทธิและประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
การสร้างเครือข่าย ความรุนเเรง ความเสมอภาคชายหญิง

 
 • สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่

  เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-

  ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่
  unverlive@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ

  ส่งมาที่
  0884977046คุณปริญญา

   
 • นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ   สำนักงานกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว   1.       สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีชื่อย่อว่าอย่างไร 

  ตอบ  สค. 

  2.       วิสัยทัศน์ของ  สค. คือ 

  ตอบ   'เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว'  

  3.       พันธกิจหลัก ของ สค. คือ 

  ตอบ       1. กำหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอ

                   ภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
                  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
                  3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และ
   


                   ความรุนแรงในครอบครัว
                  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
  4.       ภารกิจหลัก ของ สค. คือ 

  ตอบ  การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

  5.       ยุทธศาสตร์ ของ สค. คือ 

  ตอบ       1. การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย  

  2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

                  3. การพัฒนากลไกการทำงานด้านสตรีและครอบครัว 

  4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

  6.       ภารกิจหน้าที่ ของ สค. คือ 

  ตอบ       1. พัฒนาและเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต
                  2. เสริมสร้างและพัฒนามาตรการ กลไกในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
                  3. ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากรในการดำเนินการของเครือข่าย เพื่อส่งเสริม ศักยภาพ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
                  4. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดำเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ
                  5. ส่งเสริมและประสานการดำเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีตามกฎหมาย
                  6. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
                  7. กำหนดมาตรฐาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด
                  8. ประสานข้อมูลด้านการส่งเสริมศักยภาพ ความเสมอภาค ความเป็นธรรมของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
                  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
     7.       ค่านิยมขององค์กร คือ 

  ตอบ  ' มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม ' 

  8.       ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคือ 

  ตอบ   นาย
  สมชาย เจริญอำนวยสุข  

  9.       เว็ปไซด์ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

  ตอบ   
  [url]www.women-family.go.th[/url] 

  10.    สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อยู่สังกัดกระทรวงใด 

  ตอบ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 


   

  1.       ข้อใดคือความหมายของเครือข่าย

  ก.       การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน

  ข.       การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน

  ค.       การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะประสานงานกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน

  ง.       ถูกทั้ง  ก  และ  ข

  ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

  เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน

  2.       ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของนิยามเครือข่าย

  ข.       กิจกรรมที่ทำในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

  ง.       ถูกทุกข้อ

  ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

  3.       การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน คือเครือข่ายชนิดใด

  ก.       เครือข่ายเทียม                                                               ข. เครือข่ายแท้

  ค.  เครือข่ายลวง                                                                   ง. ไม่มีข้อถูก

  ตอบ   ก. เครือข่ายเทียม

  เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก ดังนั้น การทำความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความสำคัญ เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม

  4.       เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบสำคัญกี่ประการ

  ก.       3  ประการ                                                                     ข. 4 ประการ

  ค.   5  ประการ                                                                      ง.  7 ประการ

  ตอบ  ง.  7 ประการ

  5.       ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย (แท้)

  ก.       การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน                                                ข. มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน

  ค.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                           ง. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ตอบ  ค.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบสำคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ

  1.       มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception)

  2.       การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)

  3.       มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits)

  4.       การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)

  5.       มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship)

  6.       มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent)

  7.       มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)

  6.       องค์ประกอบใดที่เป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทำให้เครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

  ก.       การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน                                                ข. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน

  ค.   มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน                                   ง. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ตอบ   ข. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน

  7.       การที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   คือองค์ประกอบใดของเครือข่าย

  ก.       การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย        ข. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

  ค.   มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน                           ง. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน

  ตอบ   ข. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

  8.       กระบวนการที่สำคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทำอย่างเข้มแข็ง คือองค์ประกอบใดของเครือข่าย

  ก.       มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน                         ข. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

  ค.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย          ง. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ตอบ   ค.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย

  9.       ลักษณะของปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายควรเป็นอย่างไร

  ก.       เป็นผู้ให้ฝ่ายเดียว                                                        ข. เป็นผู้รับฝ่ายเดียว

  ค.   เป็นการแลกเปลี่ยนกัน                                                ง. ถูกทุกข้อ

  ตอบ   ค.   เป็นการแลกเปลี่ยนกัน  

  10.    เครือข่ายแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ


  ก.       5  ลักษณะ                                                                    ข. 2  ลักษณะ

  ค.    ลักษณะเดียว                                                 ง.  3 ลักษณะ

  ตอบ  ง.  3 ลักษณะ


   

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม  สค.ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

   
  ประกอบด้วย
   
   
  เกียวกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  สรุปข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สค.
  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบัญ
  การเขียนหนังสือราช
  สรุปสิทธิและประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
  การสร้างเครือข่าย ความรุนเเรง ความเสมอภาคชายหญิง

1.อะไรเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและติดตัวไปจนตาย

          1. กลไกคุ้มครอง                          2. สิทธิมนุษยชน

          3. กฎหมาย                                 4. บัญญัติ ระเบียบ

ตอบ ข้อ 2.

2. กลไกการคุ้มครองสิทธิ คือ อะไร

 
 1. เครื่องมือสำหรับประชาชนหรือบุคคลใดๆที่ถูกละเมิดสิทธิ
 
 1. กฏหมายสำหรับประชาชน เพื่อรักษาซึ่งไว้ความยุติธรรม 
 2. บทบัญญัติของสังคม เพื่อให้สังคมรักษาสิทธิซึ่งกันและกัน
 3. สนธิสัญญาของประชาชน และรัฐ เพื่อการรักษาสิทธิ
ตอบ ข้อ 1.

3. ข้อใดคือประเภทของกลไกการคุ้มครองสิทธิ  

          1. ประเภทที่เป็นทางการ                 2.ประเภทที่ไม่เป็นทางการ   

        3. ประเภทจารีตประเพณี                                   4. ประเภทสนธิสัญญา

ตอบ ข้อ 2.

4.ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร โดยไม่จำกัดเขตแดน

1.รัฐกับประชาชน                          2.รัฐกับสิทธิ

3.รัฐกับปัจเจกบุคคล                      4. ประชาชนกับสิทธิ

ตอบ ข้อ 3.

5.ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองสิทธิอยู่ในรูปของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญานั้น

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 4.

6.คณะกรรมการข้อใด มีฐานะเป็นหน่วยงานในเครือ ECOSOC มีความเป็นอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคีในกติกา

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 1.

7. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามสมัชชาที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2006 แทนที่ Human Rights Commission

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 3.

8. ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองตามกฎหมายภายในประเทศ

 
 1. กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
 
 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 
 1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 
 1. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ตอบ ข้อ 3.

9. ข้อใด คือ กลไกการคุ้มครองสิทธิที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น

 
 1. กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
 
 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 
 1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 
 1. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ตอบ ข้อ 3.

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราใด ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง

          1. มาตรา 39                               2. มาตรา 40

          3. มาตรา 41                               4. มาตรา 42

ตอบ ข้อ 2.

11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมประกอบด้วย ข้อใด

          1. ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาล           2. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ศาล ตำรวจ

          3. ทนายความ นักจิตวิทยา  ศาล ตำรวจ      4. ตำรวจ ทหาร  อัยการ ศาล

ตอบ ข้อ 3.

12. ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้  เมื่อเห็นว่ามีกรณีในข้อใด

 
 1. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 
 1. กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคล มีปัญหาเกี่ยวกับประชาชน
 
 1. เห็นว่าการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนไม่เป็นธรรม
 
 1. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ตอบ ข้อ 1.

13. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต้องทำเป็นหนังสือดังนี้ ข้อใดไม่ใช่

          1. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน     2. ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน

          3. ใช้ถ้อยคำตามที่เข้าใจ                4. ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน

ตอบ ข้อ 3.

14. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถโทรไปได้ที่เบอร์ใด

          1. 1660                                     2. 1676

          3. 1543                                     4. 1221

ตอบ ข้อ 2.

15. ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หมายถึงข้อใด

          1. ผู้เสียหาย                                2. ผู้ถูกล่าวหา

          3. ผู้ทุจริต                                   4. ผู้ถูกใส่ความ

ตอบ ข้อ 1.

16. ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง การดำเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดำเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำดังกล่าวด้วย หมายถึง ข้อใด

          1. ผู้เสียหาย                                2. ผู้ถูกล่าวหา

          3. ผู้ทุจริต                                   4. ผู้ถูกใส่ความ

ตอบ ข้อ 2.

17. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 1. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 1. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ
 
 1. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้า หน้าที่เอกชน

ตอบ ข้อ 4.

18. กระบวนการร้องเรียนจะต้องทำหนังสือถึง ' เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.' หรือ 'ตู้ ปณ.ใด

          1. ตู้ ปณ. 99                               2. ตู้ ปณ. 100

          2. ตู้ ปณ. 101                                       4. ตู้ ปณ.102

ตอบ ข้อ 4.

19. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติฯ มีอะไรบ้าง

          1. บ้าน                                       2. ที่ดิน

          3. รถยนต์                                   4. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 4.

20. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 252 - 254 และ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ใด

          1. พ.ศ.2542                                        2. พ.ศ.2543  

          3. พ.ศ.2544                                        4. พ.ศ.2545

ตอบ ข้อ  1.

21.ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับอะไร ตามมาตรา 253

          1. เป็นอิสระและเป็นกลาง                         2. มีความยุติธรรม

          3. มีความโปร่งใส ชัดเจน                         4. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 1.

22. การตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาล

          1. ศาลฎีกา                                           2.ศาลปกครอง

          3. ศาลยุติธรรม                                      4.ศาลอุทรณ์

ตอบ ข้อ 2.

23. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม มาตรา 257

 
 1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ
 
 1. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
 
 1. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
 
 1. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 4.

24. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิ สัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นอำนาจหน้า ตามมาตราใด

          1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257

          2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15

          3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32

4.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  33


 

ตอบ ข้อ 2.

25. ให้กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำการตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุษยชนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นอำนาจหน้าตามมาตราใด

          1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257

          2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15

          3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32

4.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  33

ตอบ ข้อ 4.

26.สายด่วนร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือหมายเลขใด

          1. 1337                                     2. 1437

          3.  1377                                    4. 1577

ตอบ ข้อ 3.

27. กรณีติดต่อเรื่องทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งไปที่ Email ใด

          1. mailto:info@nhrc.or.th            2. mailto:info@nhrc.com

          3. mailto:info help @nhrc.com     4. mailto:info help@nhrc.or.th

ตอบ ข้อ 1.

28. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 
 1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 
 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 1. สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
 1. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย

ตอบ ข้อ 2.

29. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518

 
 1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 
 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 1. สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
 1. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย

ตอบ ข้อ 1.

30. ในกระบวนการร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ ให้ยื่นคำร้อง(คร. 7 )ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในกำหนดระยะเวลา กี่ปี นับแต่วันที่ถูกละเมิด

          1. 1  ปี                                                          2. 2  ปี

          3. 3  ปี                                                          4. 4  ปี

ตอบ ข้อ 2. 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

คนเฟ้อฝัน
 ขอบคุณมากนะ
 
คนเฟ้อฝัน [61.7.231.xxx] เมื่อ 16/05/2012 21:19
2
อ้างอิง

Jaa
 มีหนังสือเกี่ยวกับ กทม.ไหมค่ะ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน ของกทม.
 
Jaa [125.24.139.xxx] เมื่อ 19/06/2012 19:15
3
อ้างอิง

ja
 ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
 
ja [118.174.135.xxx] เมื่อ 11/09/2012 10:34
4
อ้างอิง

นภัสสร
 อยากทราบแนวข้อสอบนักพัฒนาชุุมชนภาค ข ไปสอบมายากมาก ขอบคุณค่ะ
 
นภัสสร [180.183.159.xxx] เมื่อ 14/03/2013 14:49
5
อ้างอิง

caithai1

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบ 800 ข้อ
- ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพพาณิชย์นาวี
- คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินเรือ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้าและการเดินเรือ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ภาษาอังกฤษ ราคา 999 บาท

จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
*****(เมื่อทำการเช็คอีเมล์เพื่อโหลดไฟล์แนวข้อสอบ
กรุณาตรวจเช็คเอกสารในอีเมล์ขยะทุกครั้ง)*****!!!!!
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
twitter.com/parinyaexam หรือ @parinyaexam
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit

http://examhot.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html
 

 
caithai1 [58.8.254.xxx] เมื่อ 27/05/2013 20:21
6
อ้างอิง

คนล่าฝัน
ขอบคุณมากๆๆครับ 
 
คนล่าฝัน [1.4.193.xxx] เมื่อ 31/07/2013 13:58
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ