สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1057123
แสดงหน้า1407334
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 จำนวน 427 อัตรา 27 กพ.-4 มี.ค. 55

เมื่อ 10/05/2012

เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555  จำนวน 427 อัตรา  27 กพ.-4 มี.ค. 55


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555

 

ประวัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีที่มาเริ่มจากการเป็นแผนกไฟฟ้า ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และก่อตั้งไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นจังหวัดแรก เมื่อ พ.ศ. 2473 ต่อมาใน พ.ศ. 2477 มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้า เป็น กองไฟฟ้า สังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น กองไฟฟ้าภูมิภาค ในภายหลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลเห็นความจำเป็นในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านไฟฟ้า จึงออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2497 ก่อตั้ง องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จำนวน117 แห่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจกำกับโดยทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 28 กันยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจาก องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ด้วยทุนประเดิมจำนวน 87 ล้านบาทเศษ มีการ ไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีผู้ใช้ไฟจำนวน 137,377 ราย และพนักงาน 2,119 คน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555

กำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ ผลิตด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลล์ทั้งสิ้น สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการ ประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี และมีประชาชน ได้รับประโยชน์ จากการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1 ล้านคน หรือร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้น 23 ล้านคน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555
[แก้] การแบ่งเขตรับผิดชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งเป็น 3 เขตย่อย

ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555
กฟน.1 เชียงใหม่
กฟน.2 พิษณุโลก
กฟน.3 ลพบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กฟฉ.1 อุดรธานี
กฟฉ.2 อุบลราชธานี
กฟฉ.3 นครราชสีมา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555
ภาคกลาง
กฟก.1 พระนครศรีอยุธยา
กฟก.2 ชลบุรี
กฟก.3 นครปฐม 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 2555 กฟภ สํานักงานใหญ่ สมัครงาน 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 กฟภ สมัครงาน 2555
ภาคใต้
กฟต.1 เพชรบุรี
กฟต.2 นครศรีธรรมราช
กฟต.3 ยะลา 


ข้อมูลอัพเดทล่าสุด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 427 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 91 อัตรา
2. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (แบ่งเป็น 13 พื้นที่) จำนวน 336 อัตรา

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาโท , ปริญญาตรี , ปวส.

วันและเวลาการสอบข้อเขียน
สอบในวันที่ 28 - 29 เมษายน 2555

การทดสอบข้อเขียน
วิชาที่สอบมี 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โดยต้องมีคะแนน T-score ของแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่
- ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา
- ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร
1. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ มีทั้งหมด 36 หน้า มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สำนักงานใหญ่ หน้า 1 – 4
1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 หน้า 5 – 6
1.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 หน้า 7 - 9
1.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 หน้า 10 - 11
1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 หน้า 12 - 13
1.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 หน้า 14 - 15
1.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 หน้า 16 - 17
1.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 หน้า 18 - 20
1.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 หน้า 21 - 23
1.10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 หน้า 24 - 26
1.11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 หน้า 27 - 29
1.12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 หน้า 30 - 32
1.13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 (พื้นที่จังหวัดสงขลา (ยกเว้นจะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย,เทพา)สตูล, พัทลุง) หน้า 33 - 34
1.14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 (พื้นที่พิเศษ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

เฉพาะใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอเทพา) หน้า 35 - 36

2. ผู้สมัครงานในตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
2.2 ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี และ ปวส. อายุต้องไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นตำแหน่งนิติกร
อายุต้องไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร

3. ผู้สมัครงานในตำแหน่งนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ได้ ประกาศไว้ในหน้า 24.

การรับสมัคร
สมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 427 อัตรา 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555

ความคิดเห็น :
4
อ้างอิง

วววว
อยากทราบประกาศรายชื่อวันที่เท่าไร
 
วววว [1.2.218.xxx] เมื่อ 6/04/2012 08:11
5
อ้างอิง

อยากทราบประกาศรายชื่อค่ะ ว่าเป็นวันไหน
 
[118.175.7.xxx] เมื่อ 7/04/2012 13:37
6
อ้างอิง

ขวัญ
 อยากไหมค่ะอยากเข้าสมัครได้
 
ขวัญ [115.67.128.xxx] เมื่อ 16/04/2012 12:20
7
อ้างอิง

บิว
อ่านหนังสือไร
 
 
บิว [110.171.170.xxx] เมื่อ 17/04/2012 17:36
8
อ้างอิง

เบลล่า
อยากรู้ผลสอบออกเมื่อรัย 
 
เบลล่า [110.164.192.xxx] เมื่อ 17/05/2012 18:14
9
อ้างอิง

ะำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำteeeee

 ผลสอบ ปี 2555 หน้าตาเป็นอย่างไรยากเห็น

 
ะำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำteeeee [118.174.70.xxx] เมื่อ 19/05/2012 12:22
10
อ้างอิง

prang
ใครเคยสอบตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี  บ้างคะ
ถ้าใครเคยสอบช่วยแชร์แนวข้อสอบหน่อยนะคะ
http://xn----uwfb5ezah1bi1bw8ag5ab80ama0k.blogspot.com/2016/07/3_33.html
 
prang [223.207.212.xxx] เมื่อ 13/08/2016 11:04
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ