สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2011
อัพเดท25/04/2014
ผู้เข้าชม1068538
แสดงหน้า1422160
สินค้า
แจกแนวข้อสอบ
บทความ
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
สถิิติที่น่าสนใจของผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
คลิปยูทูป
ฟ้ามืดไม่นาน
เมียใช้ตังค์เก่ง อย่างฮา ประโยคสุดท้ายกวนมาก
ราคาน้ำมันวันนี้
สุดยอดการวาดภาพเหมือน แยกไม่ออกจริงๆmarkcrilley
หนังสือรุ่น
ตายไหมหว่า
ลุกขึ้นมาเดินเฉลย
แม่หยิงใจเด็ด อยากเกรียนดีนัก
12 ขวบปราบผู้ร้าย
นิทาน ก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า
คุณสมบัติ รายละเอียดตำแหน่ง ท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น
ตำแหน่งบุคลากรท้องถิ่น
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โหลดเพลงเพราะๆใหม่ๆ
ไชโย ธนาวัฒน์ ชุดที่ 3 คิดถึงใจจะขาด
แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผ่านฉลุย
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
โหลด E-book ประวัติ สตีพจ็อบ
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนำแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนะนำข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และปฏิบัติวิชาชีพครู
[แจก] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
แนวข้อสอบพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย
จัดแจกการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ก.พ.,ก.ค.,ก.ท. 1,2,3 วิชาภาษาไทย (รวมทุกประเภท)
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน (ชีทสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า)
แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ DSI แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ DSI
แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย
โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก กทม.
แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
แจก โหลดฟรี หาแนวข้อสอบ มีแนวข้อสอบครูอาชีวะศึกษา
หาข้อสอบเ่เ่ก่า ขอตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
ขอข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมชลประทาน
เอาไปเลย แนวข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พ.ศ. 2496
แนวข้อสอบงานสารบรรณบรรณารักษ์
แจกข้อสอบวิชาชีพครู
[แจก] แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร แนวข้อสอบธกส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
ฟรีๆกันไป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดแนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนพร้อมเฉลย
โหลดฟรีข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เอามาแจกแนวข้อสอบ ปปช
มาแจกแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป สน.การอาชีวศึกษา
แนว กค.ครู9มาตราฐาน
แจกนโยบาย กฟผ
ฟรีแนวข้อสอบตำรวจเก่า
ขอแจกเเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป นำมาฝาก
‎[มาแจก] ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. กทม.
[จัดแจก] ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[จัดแจก] แนวข้อสอบเก่า กปน. โหลดข้อสอบกปน.
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
[จัดแจก] แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
[จัดแจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลชุมชน อบต.เทศบาล
[จัดแจก] แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (ด้านประชาสัมพันธ์) กศน.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนังานสถิติแห่งชาติ
เตรียมสอบภาค ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ.
แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย
แจกแนวข้อสอบ วิชาชีพครู และแนวข้อสอบบรรจุครู
แจกข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม
[แจก] เอกสารเตรียมตัวสอบนายอำเภอ ด้วยความรักและห่วงใยจาก ผว.จ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
ข้อสอบเก่ารัฐสภาสามัญ
แจกแนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข (บัญชี ง)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ 2555
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สกย. ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
ข้อสอบทีโทที TOT tot กลุ่มงานวิศวกรรม
แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
[แจก]แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง 2555
แนวข้อสอบครู ความรู้ความสามารถทั่วไป 54
แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา
ปฎิทิน
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
AdsOne.com
แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ข้อสอบ สนง.อาชีวศึกษา ครูอาชีวศึกษา ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน กพ. สำนักงาน กพ. สำนักงาน ป.ป.ช. สนง.สถิติแห่งชาติ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบกทม กรุงเทพมหานคร 2/2555 ข้อสอบรัฐสภา ออกวางจำหน่ายแล้ว 088-4977046เปิดบริการ 8.00 - 22.00น.ทุกวัน


จำหน่าย..ชีทสรุป-ข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ อบต.
อบจ.,เทศบาล, ครู,ทหาร,ตำรวจ,ปลัดอำเภอ,และปริญญาโททุกสาขา

โทร.. 088-4977046 เปิดบริการ 8:00 - 22:00 น.ทุกวัน

ข่าวสาร

 

ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน สำนักงาน ก.ก. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 57

(23/04/2014)
ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน สำนักงาน ก.ก. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 57 ...
อ่านต่อ >>
 
 

ประกาศสอบผลครูผู้ช่วย ผลสอบ ภาค ก ภาค ข ครูผู้ช่วย 2557

(23/04/2014)
ประกาศผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข และประกาศรายชื่อผู้มีสิทิ์สอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 (Up Date ...
อ่านต่อ >>
 
 

รับสมัครสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

(26/03/2014)
รับสมัครสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า โหลดเอกสารระเ...
อ่านต่อ >>
 
 

ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ กองทัพอากาศ

(21/01/2014)
ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน...
อ่านต่อ >>
 

สินค้า

 

Make Dream True เตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น 2557

 • รหัสสินค้า : Local 57A
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

แนวข้อสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

 • รหัสสินค้า : CS001
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

คอร์สติวสด มาตราฐาน วิชาชีพครู คุรุสภา เลือกเรียน 8 มาตราฐาน

 • รหัสสินค้า : KT001
 • ราคาปกติ : 12,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 8,000.00 ฿
 
 

แนวข้อสอบนายทหารสถิติวิเคราะห์ ทอ.

 • รหัสสินค้า : TSA001
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

แนวข้อสอบครูคนพิการ กศน.

 • รหัสสินค้า : NFE004
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

 • รหัสสินค้า : DORP002
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

แนวข้อสอบนิติกรกรมการค้าภายใน

 • รหัสสินค้า : DIT001
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

แนวข้อสอบตำรวจสายประมวลผล 2556

 • รหัสสินค้า : PCP001
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสหกรณ์

 • รหัสสินค้า : CPD001
 • ราคา : 399.00 ฿
 

สินค้า

 

ข้อสอบเข้าธนาคารเกียรตินาคิน

 • รหัสสินค้า : KIB001
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

คู่มือสอบธนาคารกสิกรไทย 2555

 • รหัสสินค้า : KB001
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

แนวข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ

 • รหัสสินค้า : BK004
 • ราคา : 399.00 ฿
 

สินค้า

 

ข้อสอบปลัดอำเภอ ใหม่ล่าสุด‏ ชุดที่ 4

 • รหัสสินค้า : PSD005
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

ข้อสอบปลัดอำเภอ ใหม่ล่าสุด‏ ชุดที่ 3

 • รหัสสินค้า : PSD004
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

ข้อสอบปลัดอำเภอ ใหม่ล่าสุด‏ ชุดที่ 2

 • รหัสสินค้า : PSD003
 • ราคา : 399.00 ฿
 
 

ข้อสอบปลัดอำเภอ ใหม่ล่าสุด‏ ชุดที่ 1

 • รหัสสินค้า : PSD002
 • ราคา : 399.00 ฿
 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ